Het introductieprogramma

Een compleet introductieprogramma bestaat uit een kennismaking met:

1. het bedrijf

Kennismaking met het bedrijf en de bedrijfscultuur, aan de hand van een aantal gesprekken met mensen die goed op de hoogte zijn:

 • hoe zit het bedrijf in elkaar?
 • wie is de directeur/eigenaar?
 • wie leidt welke afdeling? Wie werken er?
 • wie heeft met wie te maken?
 • de regels, procedures en gewoonten;
 • faciliteiten;
 • loopbaanmogelijkheden.

2. de afdeling

 Kennismaking met de collega’s van de afdeling waar de nieuwe medewerker gaat werken:

 • leiding;
 • collega's;
 • taakverdeling.

3. de werkzaamheden (functie)

Informatie over het werk dat men gaat doen, eventueel een korte interne training of een aantal gesprekken met ervaren mensen, die dat werk kennen of het al doen.

 • functieomschrijving;
 • apparatuur / middelen;


1 - Checklist introduceren

 • Ontvangst eerste werkdag.
 • Programma eerste werkdag; Zie boven. Eventueel ook bezoek bouwplaats.
 • Draag zorg voor de werkplek.
 • Middelen (computer, PBM).
 • Inwerkprogramma eerste weken.
 • Taken, werkwijzen, verwachte resultaten.
 • Zorg dat er voldoende werk is.
 • Licht andere betrokkenen in over de introductie.
 • Evalueer aan het eind van het programma voor eventuele extra acties.

2 - Checklist nieuwe medewerker

Om zeker te weten en vast te leggen dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan is het verstandig de volgende zaken vast te leggen. Ook dit formulier neemt u op in het personeelsdossier van de medewerker. Klik hier om de checklist te downloaden.

3 - Opzet introductieboek en/of personeelshandboek

Hier geven wij mogelijke onderwerpen voor een introductieboek, personeelshandboek of reglement.
Let op dat u, zeker als in de arbeidsvoorwaarden afgeweken wordt van de cao, wel een wijzigingsbeding opneemt in het personeelshandboek. Draag zorg voor ondertekening voor akkoord met de wijziging(en). Wijziging van arbeidsvoorwaarden is een juridisch lastig onderwerp. Raadpleegt u tijdig Bouwend Nederland of een advocaat.

Checklist Onderwerpen / Inhoud
1.     Voorwoord
2.     (VGM-) Beleidsverklaring Directie
3.     Algemene bedrijfsinformatie
3.1   Belangrijke telefoonnummers
3.2   Werktijden
3.3   Tijdstip en wijze van betaling salaris
3.4   Regelingen
3.5   Verlof
3.6   Verzuim
3.7   Functioneringsgesprek
3.8  Medezeggenschap
3.9 Bedrijfsgezondheidszorg
4.     Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuregels

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250