Individueel budget

Individueel budget

Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer te zorgen dat hij goed inzetbaar en “fit for the job” blijft. Om het werknemers ook mogelijk te maken deze verantwoordelijk in te vullen is in de cao Bouw en Infra het individuele budget ingesteld. Dit bestaat uit de waarde van verlofdagen, de vakantietoeslag en het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget. Het individueel budget moet voor deze drie doelen worden gebruikt.

Dagen:
• De waarde van 10 roostervrije dagen (bouwplaats) of 5 roostervrije dagen (UTA)
• De waarde van 5 bovenwettelijke vakantiedagen
• De waarde van 3 kortverzuim-dagen
De waarde van bovenwettelijke vakantiedagen, vrij opneembare roostervrije dagen en kortverzuimdagen maakt deel uit van het individueel budget. Op het moment dat deze dagen genoten worden, moeten werknemers - als zij het inkomen op peil wil houden – dit uit hun individueel budget financieren.

Vakantietoeslag:
8% vakantietoeslag wordt per loonbetalingsperiode gestort in het individueel budget.

Het duurzaam inzetbaarheidsbudget:
• Levensloopbijdrage
• Budget afbouw collectieve voorzieningen (wordt jaarlijks verhoogd door o.a. de afbouw van de seniorendagen)
(Let op: het duurzaam inzetbaarheidsbudget en het individueel budget zijn niet hetzelfde; het duurzaam inzetbaarheidsbudget is onderdeel van het individueel budget).

Bouwplaatswerknemers krijgen het individueel budget in het Tijdspaarfonds gestort.

Uta-werknemers krijgen dit budget met het salaris rechtstreeks uitbetaald. Als zij hebben gekozen voor het tijdspaarfonds, wordt het individueel budget in het tijdspaarfonds gestort.

Wat moet een werknemer doen met het duurzaam-inzetbaarheidsbudget?
Het antwoord is eenvoudig: investeren in zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Ofwel zorgen dat hij geestelijk en lichamelijk fit blijft, door te investeren in opleiding, kennis en levensstijl. De werknemer is hiervoor zelf verantwoordelijk. Met het duurzaam inzetbaarheidsbudget betaalt de werknemer zelf voor zaken die bijdragen aan zijn duurzame inzetbaarheid. Dat kan zijn door het opnemen van vrije dagen, een abonnement op de sportschool of een opleiding. Zo kan de werknemer gemotiveerd en gezond blijven deelnemen aan het arbeidsproces, en gezond de pensioenleeftijd halen.

Hoe moet de werknemer dit aanpakken?
De werknemer krijgt ondersteuning van Volandis, het nieuwe kenniscentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw en infra. De Cao Bouw & Infra (artikel 61) geeft de werknemer 1x in de vier jaar recht op een onafhankelijk advies: DIA = Duurzame InzetbaarheidsAnalyse. De DIA wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Volandis. De investeringen die voortvloeien uit dit advies moet de werknemer zelf uit het individueel budget betalen. Het individueel budget is dus bestemd voor zaken als een opleiding, een bijdrage aan de kosten op het abonnement van een sportvereniging, hulp bij stoppen met roken of de aankoop van vrije dagen.

N.B. De opleiding die de werknemer nodig heeft om de huidige functie te kunnen blijven uitoefenen is voor uw rekening als werkgever.

N.B. Studiekosten boven de 250 euro kunnen worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie en de voorwaarden: www.belastingdienst.nl .

Klik hier voor de brochure van cao-partijen in de bouw- en infra over het individueel budget.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250