Individueel budget

Heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon wanneer er sprake is van kort verzuim?

Het recht op kort verzuim bestaat zonder doorbetaling van het vast overeengekomen loon. Echter, ter compensatie van het onbetaald verlof stort de werkgever de geldswaarde van drie werkdagen in het Individueel Budget (Tijdspaarfonds).

Voor uta-medewerkers die niet deelnemen aan het Tijdspaarfonds geldt de kort verzuimdagen, als onderdeel van het Individueel Budget, naar rato per loonperiode bij het salaris gestort worden. Als de werknemer kort verzuim opneemt, betaalt de werkgever het loon niet door. De uta-werknemer moet de financiering van het kort verzuim uit het Individueel Budget halen.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Kan een medewerker worden verplicht om het individueel budget te gebruiken voor de doelen die daarvoor zijn aangewezen?

Het antwoord is: JA.
Art. 61 van de cao Bouw & Infra geeft aan dat de werknemer kan worden verplicht tot opname van het individueel budget voor investeringen in duurzame inzetbaarheid. Het begrip 'individueel budget' is uitgewerkt in art. 47a cao Bouw & Infra en geeft hiervoor een aanvullende onderbouwing. Volgens art. 47a is het individueel budget:
1) samengesteld uit bijdragen voor (i) duurzame inzetbaarheid, (ii) een
aantal (vakantie)dagen en (iii) 8% vakantietoeslag;
2) vrij besteedbaar; maar
3) bedoeld voor dagen/vakantietoeslag en duurzame inzetbaarheid.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Mag een werknemer het individueel budget besteden aan andere dingen, b.v. aan een nieuwe televisie?

Het Individuele Budget is vrij opneembaar. De werknemer kan dus wel een nieuwe tv aanschaffen met het Individueel Budget. Maar….op het moment dat de werknemer zou moeten investeren in een vervolgopleiding om een volgende functie uit te kunnen oefenen, mag de werkgever de werknemer aanspreken op de doelen die de Bouw & Infra cao toeschrijft aan het Individuele Budget. Die doelen zijn: financiering verlofdagen, vakantietoeslag en duurzame inzetbaarheid.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Wat gebeurt er als een werknemer onvoldoende van het duurzame inzetbaarheidsbudget over heeft om te kunnen investeren in b.v. een opleiding voor een volgende functie?

Het duurzame inzetbaarheidbudget bestaat uit geld afkomstig uit levensloopbijdrage, afbouw seniorendagen etc. Als het duurzame inzetbaarheidsbudget in geld niet toereikend is, dan mag van de werknemer worden verwacht dat hij/zij hiervoor het overige deel van het individuele budget (afkomstig van en bestemd voor vakantiedagen/toeslag) gebruikt.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Wat kan een werkgever doen als het individueel budget van een werknemer op is en deze moet een opleiding gaan volgen?

De werkgever kan conform art 61 van de cao Bouw en Infra de werknemer verplichten om het gehele Individuele Budget aan te spreken om het advies vanuit Volandes, onafhankelijk instituut voor duurzame inzetbaarheid, op te volgen. Dit is de verantwoordelijkheid van de werknemer. De werkgever kan hierop goed sturen door het onderwerp duurzame inzetbaarheid, het volgen van opleidingen, gezondheid en de adviezen van Volandes bij elk functionerings- en beoordelingsgesprek aan de orde te stellen en dit ook goed vast te leggen in het verslag van dit gesprek.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250