Inhoud salarisdossier

In het salarisdossier, dat over het algemeen in het personeelsinformatiesysteem is opgeslagen, kan onder andere de volgende gegevens bevatten:

  • gegevens met betrekking tot salaris, toeslagen, subsidies, uitkeringen e.d.;
  • werknemersverklaring, loonbelasting;
  • loonbeslagen;
  • autoregeling: inhoudingen en fiscale bijtelling;
  • bedrijfsleningen;
  • pensioengegevens;
  • verzekeringen;
  • kopieën salarisstroken, jaaropgaven.

Voor de meeste salarisgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Voor een overzicht van de bewaartermijnen zie het document op de AVG themapagina: http://www.bouwendnederland.nl/avg/modellen-en-hulpmiddelen

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250