Introductie nieuwe medewerker

Doel van het introductieprogramma is nieuwe collega's op een zo goed en volledig mogelijke wijze kennis te laten maken met:

  1. collega's;
  2. werkzaamheden;
  3. organisatie;
  4. werkwijzen van de organisatie;
  5. en (eventueel) de andere afdelingen.

Dit om integratie in het team en inzet in werkzaamheden te vergroten.
In de cao voor de Bouwnijverheid zijn minimum eisen voor een introductie opgenomen.

Ieder uur en iedere euro besteed aan een goede introductie, levert rendement op. Als er regelmatig nieuwe mensen komen, is het verstandig om iemand speciaal te belasten met de introductie van nieuwe medewerkers. In een kleiner bedrijf zal het meestal door een directe collega of de leidinggevende worden geregeld.
Het heeft geen zin om het wiel telkens opnieuw uit te vinden. Daarom is het handig een vast programma op te zetten. Soms kan men een programma van een ander bedrijf overnemen en bewerken. Klik hier voor een opzet van een introductieprogramma en voorbeeldteksten voor een boekje dat u aan nieuwe medewerkers kunt uitreiken (dit boekje kan daarnaast dienen als opzet voor een personeelshandboek).

Over het algemeen wordt er een verschil gemaakt tussen de introductie van:

  • Medewerkers die geen leiding geven – de introductie duurt enkele dagen. Soms wordt er een interne training georganiseerd van één of meer weken.
  • Leidinggevenden op middelbaar niveau. Duurt al snel een week. Soms tien dagen.
  • Een medewerker op (zeer) hoog niveau (een staf- of directielid) – kan enkele weken duren.

De introductie kan een deel van een aantal werkdagen in beslag nemen, of een aantal volle dagen achter elkaar. Ze bestaat uit een aantal gesprekken met (sleutel)functionarissen in het bedrijf. Het is handig als er iemand is die de nieuwe medewerker(s) rondleidt, begeleidt en bij de volgende afspraak brengt.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250