Motivatie en ontwikkeling

Gemotiveerde medewerkers werken met meer plezier, leveren meer en betere productie en blijven langer bij het bedrijf. U heeft als werkgever ook een opleidingsverplichting.
Een aantal factoren is van belang. Deze wegen echter niet voor iedereen even zwaar:

 • erkenning en waardering;
 • creatief kunnen zijn;
 • prestaties kunnen leveren;
 • verantwoordelijkheid bezitten / zelfstandigheid;
 • ontwikkelingsmogelijkheden (vooruitgang en groei);
 • duidelijkheid over doelen en resultaten;
 • betrokkenheid;
 • waardering;
 • beloning (meestal kortdurend motivatie verhogend);
 • arbeidsomstandigheden (demotiverend als niet in orde);
 • relatie met collega's.

Deze factoren hebben direct en indirect invloed op de ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om voor elke medewerker inzicht te hebben in welke mate deze factoren aanwezig zijn en hoe de medewerker zich hier ontwikkelt. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn instrumenten die je kunnen helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een medewerker. Ook is het mogelijk om hiermee te sturen op de benodigde ontwikkelingen. Regelmatig in een gesprek toetsen, minimaal twee keer per jaar, of de wederzijdse verwachtingen nog kloppen of dat bijsturing nodig is, is noodzakelijk. Op basis hiervan gestructureerd aandacht besteden aan loopbaan, opleiding en ontwikkeling houdt uw medewerker in uw bedrijf.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250