MVO in de bouw

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) komt in de bouwsector terug in de vorm van onderwerpen als integriteit, maatschappelijke betrokkenheid, sociaal beleid, duurzaam bouwen en duurzaam inkopen. Op deze pagina doen wij u een aantal handreikingen om MVO in uw eigen organisatie handen en voeten te geven.

MVO-kader in de bouw

Bouwend Nederland heeft in 2011 het document 'MVO in de bouw' gemaakt. Het geeft inzicht in de aspecten die een rol kunnen spelen bij MVO-beleid in de bouwpraktijk. Aan de hand van dit document is ook bekeken welke aspecten al voorkomen bij ISO en VCA-certificering. Hiervoor is een apart schema opgesteld door het adviesbureau ACVO.

Download het document MVO-kader in de bouw
Download het schema met ISO- en VCA-normen

Voorbeelden MVO in de praktijk

In de publicatie Werk in uitvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouw van Bouwend Nederland vindt u praktijkvoorbeelden van de toepassing van MVO in de bedrijven uit de bouw- en infrasector. Download (rechts) de publicatie Werk in uitvoering, Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouw.