Ontwikkeling, functioneren en beoordelen

Belang van functionerings- en beoordelingsgesprekken

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Het functioneringsgesprek

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Beoordelingssysteem opzetten

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Beoordelingsgesprek/combinatiegesprek

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Voor ontwikkelingsplannen is het gebruiken van functionerings- en beoordelingsgesprekken een gangbare methode.
Vaak worden ze gescheiden gehouden:

  • één maal per jaar een beoordeling;
  • minimaal één maal per jaar een functioneringsgesprek;
  • en ook afhankelijk van gemaakte afspraken in de gesprekken zelf.

Het is het beste de gesprekken te laten voeren door de direct leidinggevende.

De besproken onderwerpen bij functionerings- en beoordelingsgesprekken mogen niet tot verrassingen leiden. Het functioneren wordt tijdens de dagelijkse werkzaakheden en in het individuele werkoverleg besproken. Bij een functionerings- en beoordelingsgesprek is het vastleggen en het eventueel verbinden van consequenties belangrijk. Dat zijn niet alleen negatieve consequenties. Het benoemen van positieve ontwikkelingen is een vorm van waardering. Medewerkers hebben daar behoefte aan. Het vastleggen en het door beide partijen laten ondertekenen van het document is belangrijk. Dit voorkomt dat in de toekomst onduidelijkheid ontstaat over de gemaakte afspraken.

Door het systematisch voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken kunt u op verschillende onderdelen op het personeelsbeleid sturen.


 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250