Opleiding en ontwikkeling

Stagiairs - doorverwijzing vanuit cao-deel

Hier vind u meer informatie over stages en stagiairs

Scholing Bouwplaats- en Utawerknemers

Informatie over Scholing, stage, duurzame inzetbaarheid

Opleiding en Ontwikkeling

De basis voor goed vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. Het onderhouden en het uitbouwen van vakmanschap kan plaatsvinden door ervaring op te doen in de praktijk. Een tweede belangrijke voorwaarde is echter bij- en nascholing. Het opleiden van uw medewerkers is nuttig en wettelijk verplicht. De werkgever moet medewerkers in staat stellen opleidingen te volgen om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

Daarnaast moet de werkgever hen ook opleiden voor een andere functie binnen uw bedrijf wanneer de functie van de medewerker komt te vervallen of hij deze om een andere reden niet meer kan vervullen. Dit volgt uit artikel 7:611b BW dat is ingevoerd in het kader van de Wet Werk en Zekerheid. Het is van belang ten aanzien van de opleidingen die u aanbiedt en die gevolgd worden, een goede administratie bij te houden. Meer over de praktische zaken met betrekking tot het opleiden van werknemers, kunt u lezen op onze Praktijkpagina’s over dit onderwerp (klik hier)

Ook in de cao Bouw & Infra is er veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling van werknemers. De bepalingen hierover kunt o.a. in hoofdstuk 7 van de cao vinden.

Omdat de onderwerpen uit hoofdstuk 7  talrijk en uitgebreid zijn, hebben wij deze ondergebracht op eigen webpagina’s. U kunt deze vinden door hierboven uw keuze te maken.

Disclaimer: op deze pagina’s worden de onderwerpen besproken waarover de meeste vragen aan Bouwend Nederland Advies gesteld worden. Als uw onderwerp er niet bij staat neem contact op met Bouwend Nederland Advies . (t. 079 3252250, e. advies@bouwendnederland.nl )

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250