Opleiding en scholing

Opleidingsplannen stap voor stap

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Studieovereenkomst

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Kosten van opleiding en scholing

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Stageregeling

Hier vind u meer informatie over stages en stagiaires

Bouwopleiders

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Management Leergang

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

De basis voor goed vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. Het onderhouden en het uitbouwen van vakmanschap kan plaatsvinden door ervaring op te doen in de praktijk. Een tweede belangrijke voorwaarde is echter bij- en nascholing. Het opleiden van uw medewerkers is nuttig en wettelijk verplicht. U moet medewerkers in staat stellen opleidingen te volgen om hun functie goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast moet u hen ook opleiden voor een andere functie binnen uw bedrijf wanneer de functie van de medewerker komt te vervallen of hij deze om een andere reden niet meer kan vervullen. Dit volgt uit artikel 7:611b BW dat is ingevoerd in het kader van de Wet Werk en Zekerheid. Het is van belang ten aanzien van de opleidingen die u aanbiedt en die gevolgd worden, een goede administratie bij te houden.

Binnen de bouw zijn er veel mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling op alle niveaus. Volandis, kennis- en adviescentrum voor bouw en infra, biedt iedere medewerker onder de cao bouw en infra een DIA aan. Nadere informatie vindt u op de website van Volandis. DIA staat voor duurzame inzetbaarheidsanalyse en houdt in dat medewerkers 1 keer per 4 jaar een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek ontvangen, aangevuld met een gesprek over loopbaanmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Dit resulteert in een actieplan waarmee de werknemer vervolgstappen kan ondernemen., zoals het volgen van een opleiding. Deze opleiding wordt bekostigd door de werknemer zelf via het individueel opleidingsbudget, dat sinds 1 januari 2016 het scholingsfonds heeft vervangen.

Volandis verwijst medewerkers door naar een opleiding van Bouwopleiders of naar andere organisaties.

In het onderstaande overzicht vindt u een aantal opleiders die deel uitmaken van de Bouwopleiders:

Opleidingsbedrijven

Werken en leren kan ook via een opleidingsbedrijf in de bouw. Verspreidt over het land zijn er ruim vijftig verschillende opleidingsbedrijven/samenwerkingsverbanden actief. Deze opleidingsbedrijven zijn opgericht door werkgevers om te zorgen dat jongeren een garantie op werk en opleiding zouden krijgen. Dit om de vakopleiding zeker te stellen indien het economisch minder zou gaan en het voor individuele bouwbedrijven lastig is om een werkgarantie af te geven. De opleidingsbedrijven richten zich op het aanbieden van mbo bbl opleidingen. Dit zijn opleidingen die werken en leren combineren. Zij verzorgen de mbo bbl (werken en leren) opleidingen voor leerlingen die de keuze hebben gemaakt voor een bouwopleiding.

Voor meer informatie zie www.bouwopleiders.nl , www.bouwopleidingen.info of www.bouwmensen.nl

Kader- & Ondernemersopleiding Bouwbedrijf - KOB

De Kader- & Ondernemersopleiding Bouwbedrijf is van oudsher de opleiding voor het behalen van het vakbekwaamheidsdiploma bouw of infra, het aannemersdiploma. De cursisten kiezen voor een carrière in het bouwbedrijf als leidinggevende of als ondernemer. De opleidingen zijn: Techniek, Commerciële bedrijfsvoering, Calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering en Ondernemen. De KOB-opleidingen richten zich op deelnemers die:

  • een diploma MBO BOL 4 (oude MTS) opleiding bouw of infra hebben;
  • onvoldoende of geen beroepsopleiding in de bouw of infra hebben;
  • een HBO-bouw of civiele techniek opleiding hebben afgerond.

Binnen de KOB zijn er twee studierichtingen, namelijk Burgerlijke - en Utiliteitsbouw en Infra. Veel cursisten kiezen voor het volgen van alle KOB-opleidingen. Dan varieert de gemiddelde opleidingsduur van twee tot maximaal vier jaar. Een keuze voor één of enkele opleidingen is ook mogelijk.

Voor meer informatie zie www.bouwopleiders.nl , www.kob.nl of www.bouwendnederland.nl/kob.

BOB Opleiding, Training en Advies

BOB is al meer dan 60 jaar het opleidingsinstituut dat functiegerichte beroepsopleidingen verzorgt voor Kader en Management in de uitvoerende bouw en infra. Samen met leergangen voor project- en bedrijfsleiding, trainingen sociale vaardigheden en korte praktijkbijeenkomsten biedt BOB een compleet aanbod van ruim 200 opleidingen voor alle sectoren in de bouw. Tevens verzorgt BOB (maatwerk) in-company opleidingen en diensten zoals advies, coaching en assessments.
BOB is deskundig in aanpak. Een deel van de cursussen en trainingen worden vergoed door het Scholingsfonds.

Voor meer informatie zie www.bouwopleiders.nl , www.bob.nl.

Bouwcirkel

Bouwcirkel is het cursusinstituut voor en door de bouwnijverheid.  Bouwcirkel heeft zich ten doel gesteld cursussen, trainingen en opleidingen te organiseren en faciliteren. Ontwikkeling van vakmensen voor bouw en infra staat daarbij centraal. Voor uitvoering van de cursusprogramma's wordt gebruik gemaakt van een netwerk van professionals uit de praktijk. Inmiddels wordt Bouwcirkel gevormd door 34 samenwerkingsverbanden, met een breed cursusaanbod op locaties in heel Nederland. Het betreft cursussen op het gebied van:  Vaktechniek, Kwaliteitzorg & milieu, Communicatie & samenwerking, en Organisatie, planning & automatisering.

Voor meer informatie zie www.bouwopleiders.nl,  www.bouwcirkel.nl

 

Contactpersoon

Marieke van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt