Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra (O&O-fonds) maakt deel uit van de cao BTER Bouw & Infra.

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds subsidieert activiteiten en projecten van derden in de sector Bouw & Infra die passen binnen de doelstellingen van het fonds.


Collectieve ongevallenregeling

Naast het verlenen van subsidies, financiert het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ook de Collectieve ongevallenregeling Bouw & Infra. De collectieve ongevallenregeling zorgt voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Aon Risk Solutions in Rotterdam voert deze regeling uit.

Meer informatie over de collectieve ongevallenregeling kunt u vinden op de website van de Bedrijfstak Eigen Regelingen (klik hier).

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250