Opleidingsplannen stap voor stap

De basis is het bepalen van de ontwikkelingsbehoefte op bedrijfsniveau. (Zie Stappen voor personeelsontwikkeling en Personeelsplanning).

 1. Bepaal de gewenste kennis en kunde per functie.
  Hiervoor kunt u een VAK profiel (Vaardigheden, Attitude en Kennis) maken zoals hierna als voorbeeld wordt weergegeven;
 2. Bepaal de huidige kennis en kunde van de medewerker.
 3. Vanuit de verschillen tussen 1 en 2 kunt u de leerbehoefte bepalen.
  Dit geldt zowel wanneer de medewerker moet doorstromen naar een andere functie als wanneer de medewerker zich verder moet bekwamen in (aspecten van) zijn functie.
 4. Deze leerbehoefte(n) kunnen vertaald worden naar leerdoelen.
  Inventariseer het opleidingsaanbod. Genoemde instituten kunnen u daarover informeren. Zij beschikken over leerdoelen en eindtermen per opleiding / training etc.
 5. Stel de te volgen opleidingen vast en zet ze uit in de tijd. Hiervoor kunt u het bijgevoegde document "Individueel Opleidingsplan" gebruiken. Indien u deze bijvoorbeeld in Excel maakt kunt u tevens door koppelingen makkelijk een totaal overzicht maken van de te verwachten kosten per jaar en heeft u een totaal overzicht.


1 - Formulier individueel opleidingsplan

Klik hier om het formulier te downloaden.

2 Voorbeeld VAK / profiel

3 - Studieovereenkomst

Het is raadzaam voor medewerkers die een opleiding gaan volgen een studieovereenkomst op te stellen. Mocht een medewerker dan onverhoopt tijdens of na het volgen van een opleiding of het behalen van een diploma uw bedrijf verlaten dan staan daarin de rechten van medewerker en werkgever beschreven.

Als er een cao van toepassing is, is het goed na te gaan of bepaalde studiekosten op grond daarvan in rekening mogen worden gebracht. (Zie ook www.scholingsfonds.nl).

Voorbeeld studieovereenkomst

Klik hier om de studieovereenkomst te downloaden.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250