Overzicht sollicitatievormen

Aandachtspunten:
Welke informatie stelt u de sollicitant ter beschikking:
bijvoorbeeld: brochure bedrijf, jaarverslag, personeelsblad, internet?
Welke manieren van solliciteren kiest u?

Voorbeeld sollicitatieformulier

Met behulp van een sollicitatieformulier kunt u de informatie van de verschillende kandidaten voor de functie overzichtelijk ordenen. Hieronder vindt u mogelijke onderwerpen.

Klik hier om het sollicitatieformulier te downloaden voor eigen gebruik