PAGO en intredekeuring

In de cao voor de Bouwnijverheid 2014 zijn afspraken opgenomen in het kader van verzuimpreventie Een medewerker die nieuw is in de sector, krijgt een intredekeuring. Dit is een functiegericht onderzoek, waarbij afweging plaatsvindt van de belasting van het werk en de belastbaarheid van de medewerker. Daarnaast heeft iedere medewerker eens per 2 of 4 jaar recht op een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Zie www.arbouw.nl. Dit maakt deel uit van het cao-pakket Preventiezorg, waarin voor alle werknemers het recht op vrijwillig onderzoek, advies en begeleiding is geregeld. Op welke leeftijd een werknemer recht heeft op een keuring is vastgelegd in de cao voor de Bouwnijverheid 2014.

De Stichting Arbouw organiseert deze medische keuringen. Voor de uitvoering van de keuringen heeft Arbouw met verschillende arbodiensten een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is onder andere afgesproken hoe de keuringen moeten worden uitgevoerd. Door bedrijfsartsen beroepsspecifieke informatie over gezondheidsrisico's te verschaffen, zorgt Ar-bouw ervoor dat zij tijdens de keuring goed weten waar zij op moeten letten. Arbouw ziet toe op de kwaliteit van de keuringen en zorgt voor de betaling aan de arbodiensten.

Medische keuring, verplicht of niet?
Als werkgever bent u verplicht uw werknemers in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Werknemers zijn echter niet verplicht hier gebruik van te maken, ze mogen zelf weten of ze zich laten onderzoeken of niet.

Wanneer en waar?
De werknemer ontvangt van de arbodienst automatisch een uitnodiging voor de keuring. Hij hoeft daar zelf niets voor te doen en u ook niet. De keuring vindt plaats bij de arbodienst. Als een werknemer gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat ze door zijn werk komen, kan hij zelf tussentijds een afspraak maken bij de arbodienst.

(bron: Stichting Arbouw: www.arbouw.nl)