Personeelsplanning

Personeelsplanning is belangrijk. Een goede personeelsplanning is onder andere nodig voor:

Werving
Hoeveel mensen moeten er worden aangenomen? Welke mensen moeten er worden aangenomen en wanneer? 

Opleiding
Welke mensen hebben welke (interne/externe) opleiding nodig? Hoeveel gaat het kosten en wanneer is training nodig; voor of tijdens de periode waarin men het werk moet verrichten?

Promotie
Hoeveel mensen zijn er nodig voor welke leidinggevende functies? Hoe moeten we toekomstige leiders vinden, trainen en vasthouden? Wie komen er in aanmerking voor promotie? 

Organisatieontwikkeling
Voor groeiende en krimpende organisaties is het belangrijk om te weten hoeveel (vast) personeel u nodig zult hebben en hoe het (natuurlijk) verloop is. Tevens is hierbij leeftijdsopbouw belangrijk (zie ook duurzame inzetbaarheid in deel 2 over doorstroom).

1 - Personeelsplannen in stappen

1. Bepaal de huidige positie van uw bedrijf.

2. Bepaal de gewenste positie van uw bedrijf.

Vragen die u hiervoor kunt beantwoorden zijn de volgende:

 • markt: woning, utiliteit, infra, projectontwikkeling etc.;
 • soort bedrijf, specialistisch vs. allround;
 • soort projecten (in percentage van totaal werken);
 • soorten werkzaamheden of diensten: (renovatie, nieuwbouw, afwerking, onderhoud en dergelijke);
 • eigen personeel of uitbesteden?
 • specialisme (aanwezige specifieke kennis en ervaring).

3. Bepaal de verschillen tussen huidige en gewenste positie.
De belangrijke vraag die u zich dan moet stellen is: Heeft ons bedrijf het personeel om zich in de gewenste richting te kunnen ontwikkelen? Hiertoe maakt u een analyse van uw personeel.

4. Bepaal huidige samenstelling personeel.

5. Bepaal de gewenste samenstelling personeel.

Vragen die u hiervoor kunt beantwoorden zijn de volgende:

 • leeftijdsopbouw;
 • functies;
 • ervaring;
 • kennis en kunde;
 • tekorten, hoeveel vaklieden en UTA nu en in de toekomst?

6. Bepaal de verschillen tussen huidige en gewenste samenstelling.

7. Kan dit door ontwikkeling van het eigen personeel opgelost worden? Willen medewerkers het en hebben ze de capaciteiten om het te leren?

Zo ja, maak persoonlijke ontwikkel- / opleidingsplannen.
Zo nee, houd hiermee rekening met werving en uitstroom.

2 - Samenstelling personeel naar leeftijd en ervaring

Een goede verdeling van jong en oud personeel is belangrijk. Als de leeftijdsopbouw te eenzijdig is, bestaat de kans dat het hele bedrijf tegelijk vergrijst. Er komen geen nieuwe ideeën binnen. Iedereen is ouder en denkt op dezelfde traditionele manier. Of er is geen ervaring in huis, want iedereen is nieuw. Een goede leeftijdsopbouw kan zijn:

 • jonger dan vijfentwintig jaar:
  ongeveer een kwart van het personeel zou jonger dan vijfentwintig jaar moeten zijn.
 • tussen de vijfentwintig en vijftig jaar:
  ongeveer de helft van het personeel zou tussen de vijfentwintig en vijftig jaar moeten zijn: deze categorie van 25-50 jaar kunt u verder onderverdelen in 2 groepen van ruim 10 jaar: 25 – 35 jaar en 35 – 50 jaar.
 • ouder dan vijftig jaar:
  ongeveer een kwart van het personeel zou ouder dan vijftig moeten zijn.

Zie ook de webpagina's over Duurzame inzetbaarheid.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250