Preventiemedewerker

Voor de algemene preventietaken moet de werkgever zich laten ondersteunen door één of meer deskundige werknemers: preventiemedewerker(s). Bij bedrijven met 25 of minder werknemers mogen de preventietaken door de werkgever zelf worden verricht (artikel 13 lid 10 Arbowet).