Reiskosten- en reisurenvergoeding

In hoofdstuk 6 van de cao Bouw & Infra worden de overige vergoedingen en toeslagen besproken. Het gaat hier onder andere om de reiskosten- en reisurenvergoedingen voor de bouwplaatswerknemers, de reiskostenvergoeding voor de uta-werknemer, de werkkleding- en gereedsschapsvergoeding en de bijdrage voor de ziektekostenverzekering.

Maak uw keuze:

Klik hier voor meer informatie over de overige vergoedingen

Zowel bouwplaats- als uta-werknemers hebben recht op een reiskostenvergoeding. Daarnaast hebben bouwplaatswerknemers ook recht op een reisurenvergoeding.

Reiskostenvergoeding bouwplaatswerknemers

In artikel 50 cao Bouw & Infra staat dat bouwplaatsmedewerkers recht hebben op een reiskostenvergoeding als zij meer dan 15 kilometer van hun woning naar het werk en terug moeten reizen.

Voor bouwplaatswerknemers gelden de volgende regels:

  • Vervoer zal zo veel mogelijk als groepsvervoer plaatsvinden.
  • De werkgever is gerechtigd het vervoermiddel aan te wijzen.
  • De kosten van het openbaar vervoer (laagste klasse) worden vergoed.

Als de werknemer naar het oordeel van de werkgever met een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer moet reizen gelden de volgende vergoedingen:

  • Voor het gebruik van een rijwiel (per dag) € 0,80
  • Voor het gebruik van een rijwiel met een hulpmotor (per kilometer) € 0,07 . Met een minimum per dag € 0,89
  • Voor het gebruik van een motorvoertuig op minder dan vier wielen (per kilometer) € 0,22
  • Voor het gebruik van een auto (per kilometer) € 0,32

Terug naar boven

Reisurenvergoeding Bouwplaatswerknemers

De bouwnijverheid is een bedrijfstak waarbij de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden geregeld kan wisselen. cao-partijen zijn om die reden jaren geleden overeengekomen dat bouwplaatswerknemers recht hebben op een reisurenvergoeding.

Reisuren zijn de uren waarin de werknemer reist van de woning tot het werk en terug. Hij kan met het openbaar vervoer, een vervoermiddel van de werkgever of een eigen vervoermiddel reizen. De eerste zestig minuten reistijd per dag zijn voor rekening van de werknemer. De eerste zestig minuten per dag worden wel vergoed aan de werknemer die als bestuurder van een auto met een of meer meerijders optreedt.
De reisuren worden sinds 1-7-2015 vergoed tegen maximaal het garantieloon behorende bij functiegroep A.

Het aantal reisuren wordt bepaald aan de hand van de afstand die een werknemer moet afleggen om via de snelste route van zijn woning naar het werk te rijden. Om te bepalen op hoeveel reisuren een werknemer recht heeft, gebruikt u de reisurentabellen zoals vermeld in artikel 51 lid 4 en bijlage 13 cao Bouw & Infra.
De tabellen voor het bepalen van de reisuren kunt u vinden in artikel 51 en bijlage 13 cao Bouw & Infra.

Terug naar boven

Chauffeurstoeslag voor bouwplaatswerknemers

De cao Bouw & Infra kent in artikel 52 een chauffeursvergoeding. Het gaat om een vergoeding voor de chauffeur, die door de werkgever als zodanig is aangewezen of gedurende ten minste twee kalenderweken feitelijk als zodanig optreedt. Voor elke dag dat de werknemer het vervoer van een of meer meerijder(s) naar en van het werk verzorgt en dit met een eigen auto doet, heeft hij recht op de volgende vergoeding:

Enkele reis 0-30 km 31-65 km 66 km en meer
Toeslag € 6,-  € 9,- € 12,-


Terug naar boven

Reiskostenvergoeding uta-werknemers

Sinds 1 april 2012 hebben uta-werknemers recht op een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer van € 0.19 per gereisde kilometer, zie artikel 54, lid 3 CAO Bouw & Infra.
Als de uta-werknemer op last van de werkgever in een andere plaats moet werken dan waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan, heeft de werknemer bij vervoer met de eigen auto recht op een reiskostenvergoeding van € 0.32 per kilometer. Dit recht is opgenomen in artikel 54 lid 1 en 2 cao Bouw & Infra.

Terug naar boven

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij? Neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies op telefoonnummer 079 3 252 250 of via advies@bouwendnederland.nl