Soorten Arbeidsovereenkomsten

Door de cao voor de Bouwnijverheid en alle zaken die daarin geregeld zijn is het makkelijker met standaard contracten te werken. Het verdient wel aanbeveling om deze juridisch te laten toetsen bij Bouwend Nederland.

Er zijn drie gangbare vormen.

  1. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een overeenkomst voor de duur van een project (of een deel daarvan)
  3. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een overeenkomst tot aan een overeengekomen datum.

Bevestig de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd minimaal een maand voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk. (Zie ook de webpagina's  over uitstroom en het beëindigen van het dienstverband).

U kunt maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar aanbieden, die samen de termijn van 24 maanden niet mogen overschrijden. Bij meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of een periode langer dan 24 maanden, is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Om de keten van arbeidsovereenkomsten te onderbreken, dient er een periode van minimaal drie maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten te zitten. Met ingang van 1 juli 2015 is de minimale periode zes maanden.

Voor een uitgebreide omschrijving waaraan de arbeidsovereenkomst moet voldoen, zie ook de Cao voor de Bouwnijverheid.

Daarnaast bent u volgens de wet verplicht de volgende informatie schriftelijk te verstrekken.

  1. naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
  2. vakantieaanspraak, roostervrije dagen en hoogte vakantietoeslag;
  3. opzegtermijnen;
  4. eventuele bedingen;
  5. exemplaar van de cao (mag ook digitaal). www.bouwendnederland.nl

In de cao voor de Bouwnijverheid is een beknopt model arbeidsovereenkomst opgenomen die u desgewenst kunt gebruiken. In deze handleiding heeft Bouwend Nederland een aantal uitgebreidere modellen met een toelichting voor u opgenomen. Let op: wetgeving verandert vaak en modellen kunnen snel gedateerd zijn. Indien u vragen heeft over deze of andere overeenkomsten, zoals oproepovereenkomsten, neemt u dan contact op met Bouwend Nederland of een advocaat.

Om deze modellen te downloaden, klik op het door u gewenste model.

model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;

model arbeidsovereenkomst voor de duur van een project;

model arbeidsovereenkomst vakantiewerker.

model arbeidsovereenkomst min-max onbepaalde tijd;

model arbeidsovereenkomst min-max bepaalde tijd.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250