Stagiairs

Klik hier voor de Stageregeling voor de Bouw 2019-2020

Klik hier voor een stageovereenkomst.

Werkingssfeer stageregeling

Als stagiairs, waarop de Stageregeling voor de Bouw van toepassing is, worden beschouwd studerenden die binnen het kader van een stageregeling een periode van praktisch werken doorbrengen in de bouwnijverheid (ontwerp, toezicht, uitvoering, beheer & onderhoud) aan van de volgende onderwijsinstellingen: Technische Universiteit; Technische Hogescholen, Regionale Opleidingencentra (BOL2 t/m BOL 4) en buitenlandse studenten die in Nederland een stage volgen.

Uitzondering: bouwplaats- en infra-assistent

Niet onder werkingssfeer van deze Stageregeling vallen de Bouwplaats- en Infra-assistent (Voor deze BOL1 en BBL1 opleiding bestaat een aparte regeling; VMBO leerwerktrajecten; vakantiewerk; stages van studenten aan Nederlandse onderwijsinstellingen die in het buitenland een stage volgen.

Klik hier voor de Regeling voor de opleiding bouwplaats- en infra-assistent.

Klik hier voor meer informatie over opleiding en ontwikkeling in de bouw

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Bouwend Nederland Advies via T (079) 325 2250 of advies@bouwendnederland.nl

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250