Stappen voor de ontwikkeling van personeel

Op de webpagina's over personeelsplanning zijn deze stappen nader toegelicht.

 1. Bepaal de huidige positie van uw bedrijf.
 2. Bepaal de gewenste positie van uw bedrijf.
 3. Bepaal de verschillen tussen huidige en gewenste positie.
 4. Bepaal huidige samenstelling personeel.
 5. Bepaal de gewenste samenstelling personeel.
 6. Bepaal de verschillen tussen huidige en gewenste samenstelling.
 7. Maak afhankelijk van werving, uitstroom, capaciteiten en individuele doelen ontwikkel- en opleidingsplannen.

Methoden voor de ontwikkeling van medewerkers

Voor het ontwikkelen van medewerkers heeft u niet alleen opleidingen als instrument tot uw beschikking. Daarnaast kan de medewerker kan zich ook ontwikkelen door de volgende activiteiten:

 • begeleiding door een ervaren collega;
 • coaching door de leidinggevende;
 • coaching door externe deskundige;
 • stages;
 • job-rotation (verschillende functies planmatig achter elkaar laten vervullen of mee laten lopen);
 • uitlenen aan een collega om specifieke werkzaamheden te leren die u op dat moment niet in portefeuille heeft;
 • standaardinstructie maken voor specifieke werkzaamheden;
 • interne bijeenkomsten organiseren om ervaringen uit te wisselen.

Het is verstandig bij functionerings- en beoordelingsgesprekken rekening te houden met deze ontwikkelingsmethoden en deze met uw medewerker te bespreken.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250