Strategieontwikkeling

De omgeving van bedrijven verandert constant en de marktomstandigheden wijzigen voortdurend. Voor een gezond bedrijf met een goed rendement moet de bedrijfsstrategie en de daarbij behorende keuzes aangepast worden aan deze veranderingen. Het maken van goede strategische keuzes is daarom belangrijk voor de continuïteit van uw bouwbedrijf. 

Er is een aantal redenen om in ieder geval bewust over strategie na te denken. Te denken valt dan aan sterk dalende bedrijfsprestaties, grote investeringsbeslissingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en wijzigende marktomstandigheden. De economische crisis van de afgelopen jaren en de gevolgen daarvan zijn reden genoeg om een visie op de toekomst te ontwikkelen. De toekomstige uitdagingen geven aanleiding om structureel meer aandacht te besteden aan strategie. Het maken van keuzes is hierbij onvermijdelijk.

Aan de slag met strategie

De publicatie Strategie loont! beschrijft ervaringen en de resultaten van een onderzoek naar strategie in het midden- en kleinbedrijf: Wat leidt tot succes en wat is het belang van strategie? De resultaten zijn verwerkt in een stappenplan om het strategische proces binnen uw onderneming vorm en inhoud te geven. U kunt een exemplaar van deze publicatie downloaden via de link rechts in het scherm.

De stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw) publiceerde i.s.m. de Rabobank het rapport Strategie in het midden- en kleinbedrijf in de bouw. Ook deze uitgave kunt u rechtstreeks downloaden via de link Publicaties (rechts in het scherm)

Hulpmiddelen bij strategieontwikkeling

Het is goed om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de markt. Welke belangrijke zaken spelen in de omgeving van uw onderneming die van invloed (kunnen) zijn op de positie en continuïteit? Om geïnformeerd te blijven over trends en ontwikkelingen in de bouw kunt u terecht bij de bouwprognoses van VROM, de publicaties van het EIB, de Bouwmaatlat en de brochure Ondernemen is kiezen, de bouw in 2020 .