Uitsluitingsgronden

Duurt een uitsluiting voor altijd?

Nee. De duur van de uitsluiting moet in verhouding staan tot de gedraging die tot de uitsluiting leidde (proportionaliteitsbeginsel). Proportioneel houdt in dat de uitsluiting en de duur van die uitsluiting in verhouding moeten staan tot de ernst van de onregelmatige gedraging. Ook moeten de uitsluiting en de duur daarvan in verhouding staan tot de omvang van de overheidsopdracht. Er is afgezien van uitsluiting voor een bepaalde termijn. Het kan immers zo zijn dat bedrijven al snel voldoende maatregelen genomen hebben om hun situatie te verbeteren.

Mag een aanbestedende dienst aanvullende uitsluitingsgronden toepassen?

Nee. Het stelsel van uitsluitingsgronden is gesloten.

Contactpersoon

Jos van Alphen

Adviseur Aanbestedingsrecht