Vakantie en verlof

Vakantie- en roostervrije dagen

Vakantiedagen (wettelijk en bovenwettelijk) en Roostervrije dagen (gewoon en extra RVD voor oudere werknemer)

Vakantie- en verlofdagen opnemen

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Kort verzuim, bevallingsverlof, stervensbegeleidings- en rouwverlof, feestdagen

Informatie over kort verzuim, bevallings-, rouwverlof, feestdagen

Zorgverlof en overige wettelijke verlofregelingen

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Verlofdagen bij ziekte

opbouw verlof bij ziekte

Terugvaladvies Bouwvak 2019 t/m 2022

vind hier het terugvaladvies voor de bouwvak

Vakantie & Verlof

De cao Bouw & Infra kent een aantal eigen verlofregelingen. Deze wijken af van de wettelijke regelingen.

In hoofdstuk 4 van de cao Bouw & Infra worden de diverse verlofdagen besproken, waaronder wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen (artikel 35a en 35b), roostervrije dagen (artikel 36a en 36b), extra roostervrije dagen oudere werknemers (artikel 36c en artikel 36d),  feestdagen (artikel 37), kort verzuim, calamiteiten- en bevallingsverlof (artikel 38), verlof stervensbegeleiding en rouwverlof (artikel 39), opbouw verlofdagen bij arbeidsongeschiktheid.

Omdat de onderwerpen uit hoofdstuk 4 talrijk en uitgebreid zijn, hebben wij deze ondergebracht op eigen webpagina’s. U kunt deze vinden door hierboven uw keuze te maken.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250