Veiligheid & Gezondheid

Arbo- & verzuimbeleid

informatie over arbo- en verzuimbepalingen

Vorst-WW regeling 2018-2019

Alles over de vorst-WW

Arbeid bij ongunstig weer

Informatie over werken bij ongunstig weer of vorst

Veiligheid & Gezondheid

De arbowetgeving biedt veel regels en bepalingen over veilig en gezond werken (klik hier voor meer informatie hierover). Daarnaast biedt de cao Bouw & Infra in hoofdstuk 8 en bijlagen 11 en 12 aanvullende arbo-regels die specifiek voor deze sector gelden. Op deze webpagina zal dieper worden ingegaan op deze cao-bepalingen. Meer praktijk gerichte informatie over Arbo-beleid en veilig en gezond werken vind u hier.

De cao Bouw & Infra kent een aantal eigen bepalingen over gezondheid en veiligheid. Deze wijken af van de wettelijke regelingen.

In hoofdstuk 8 van de CAO worden alle onderwerpen met betrekking tot veiligheid en gezondheid gesproken: individueel pakket preventiezorg (artikel 68), arbo- & verzuimbeleid (artikel 69), bijzondere veiligheids- en arbobepalingen (artikel 70a t/m 72), de Regeling werk bij vorst en andere ongunstige weersomstandigheden (artikel 73), de Vorst-WW (artikel 74) en de voorziening bij ongeval (artikel 75).

Omdat de onderwerpen uit hoofdstuk 8 talrijk en uitgebreid zijn, hebben wij deze ondergebracht op eigen webpagina’s. U kunt deze vinden door hierboven uw keuze te maken.

Disclaimer: op deze pagina’s worden de onderwerpen besproken waarover de meeste vragen aan Bouwend Nederland Advies gesteld worden. Als uw onderwerp er niet bij staat neem contact op met Bouwend Nederland Advies . (t. 079 3252250, e. advies@bouwendnederland.nl )

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250