Wat kun je als bedrijf aan duurzame inzetbaarheid doen

Wat kunt u als bedrijf doen om te zorgen dat uw werknemers langer kunnen doorwerken?

• Stimuleer deelname aan de PAGO (periodiek arbeid gezondheidskundig onderzoek) en de DIA (Duurzame Inzetbaarheidsanalyse) en het opvolgen van de adviezen die daaruit voortkomen;


• Stimuleer medewerkers meer te bewegen, gezond te eten, niet te roken en matig te drinken;


• Help medewerkers gezond en fit te blijven; tref goede preventieve maatregelen en zorg dat werknemers aan een gezonde leefstijl werken. Richt u niet alleen op 55-plussers, die dreigen uit te vallen, maar ook op jongere medewerkers; bij jongeren heeft preventie nog veel effect.


• Praat over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid in uw bedrijf, b.v. tijdens een tool-box-meeting.Hier vindt u filmpjes over duurzame inzetbaarheid die u bijvoorbeeld tijdens een toolbox-meeting of  bij een personeelsbijeenkomst kunt vertonen. Veilig werken is de basis van duurzaam inzetbaar werken


• Stel het onderwerp aan de orde tijdens het functioneringsgesprek. Hier leest u precies hoe u functionerings- en beoordelingsgesprekken in uw bedrijf kunt organiseren. Daar vindt u ook een checklist hoe u het gesprek kunt voeren en een model voor het verslag van het gesprek.


• Maak samen met uw medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin u ook in kaart brengt welke mensen uw bedrijf in de toekomst nodig heeft en hoe uw medewerkers daarin kunnen meegroeien, rekening houdend met leeftijd, gezondheid en vitaliteit. Een voorbeeld vindt u hier. U kunt ook advies vragen bij Volandis.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250