Werkkostenregeling

Bij de nieuwe werkkostenregeling mag een werkgever voor een gemaximeerd bedrag belastingvrij vergoedingen (dat is in geld) en verstrekkingen (dat is in natura) uitkeren aan werknemers, bijvoorbeeld voor lunches, telefoongebruik of gereedschap. Dit vaste bedrag wordt de vrije ruimte genoemd. Hoe hoog de vrije ruimte is, hangt af van de totale loonkosten van het bedrijf. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Omdat de vrije ruimte bij een werkgever een vast bedrag is, wordt deze ook wel het forfait genoemd.

Als het bedrag van de voorzieningen voor werknemers hoger is dan de vrije ruimte, moet de werkgever daarover belasting betalen in de vorm van een eindheffing van 80%. De belasting kan ook bij de werknemers worden belast. Volgens de nieuwe wet mag de werkgever beslissen wie de belasting moet betalen. De vrijheid van werkgevers is echter beperkt door afspraken in CAO’s en arbeidsovereenkomsten.

Evaluatie werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 moeten alle werkgevers in Nederland de nieuwe regeling verplicht gebruiken. Inmiddels 'loopt' deze regeling nu zo'n 4 jaar en dat is voor het kabinet aanleiding geweest op de WKR te evalueren. De belangrijkste bevindingen van deze evaluatie hebben betrekking op de administratieve lasten, de omvang van de vrije ruimte en het noodzakelijkheidscriterium.

De meerderheid van de werkgevers ervaart volgens het evaluatierapport geen verschil in tijdsbesteding tussen de oude regeling en de WKR. De WKR wordt niet als een administratieve lastenverlichting ervaren. In dit opzicht heeft de WKR haar doel dus niet bereikt. Werkgevers hebben volgens het rapport wel meer inzicht gekregen in de vergoedingen en verstrekkingen: zij zijn zich er bewuster van hoe vergoedingen en verstrekkingen in de administratie moeten worden verwerkt.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat minder dan 4% van de werkgevers belasting verschuldigd is vanwege overschrijding van de vrije ruimte. Een overschrijding van de vrije ruimte doet zich eerder voor bij grotere werkgevers dan bij kleinere. Gemiddeld is de overschrijding van de vrije ruimte erg klein: minder dan een half procent van de loonsom. Overschrijdingen van de vrije ruimte worden vooral veroorzaakt door personeelsfeesten en bedrijfsjubilea op een externe locatie.

Rekentool

Bouwend Nederland heeft een rekentool ontwikkeld waarmee u de eindheffing kunt berekenen die u als werkgever verschuldigd bent aan de Belastingdienst, indien u gebruik gaat maken van de werkkostenregeling.

Klik hier voor de rekentool Werkkostenregeling