Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

In de Eerste Kamer hebben alle partijen op 2 juni ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De WAS is een uitwerking van de afspraken die gemaakt werden in het Sociaal Akkoord in april 2013. De wet wil een belangrijke basis bieden voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Ook moet het ervoor zorgen dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan.

Vanaf 1 juli 2015

  • komt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen
  • gaat de Inspectie SZW de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken
  • zullen werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.
        

Vanaf 1 januari 2016

  • geldt er een verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon
  • geldt er een verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon
  • geldt er een specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.

          
Deze laatste maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald, maar vragen wat extra voorbereidingen van werkgevers. Bouwend Nederland heeft een voorlichtingsbrochure over de WAS uitgebracht waarin alle veranderingen nog even op een rijtje gezet zijn.Klik hier om de brochure te downloaden.

Het kabinet wil ook binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Een van de prioriteiten van het kabinet tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 is daarom de inzet op 'decent work'. Bouwend Nederland zal op korte termijn meer gaan communiceren over de WAS. Wij doen dat in samenwerking met het ministerie van SZW.

Klik hier voor de volledige wetstekst.

Overzicht gekwalificeerde controle / inspectie-instellingen

                  
VRO Certification

Rivium 1ste straat
Capelle aan den IJssel
T 088 - 89 44 00
E info@vro.nl
W www.vro.nl