Wetgeving Personeel en Arbeid

AVG

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Wet Flexibel Werken

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Wet Werk en Zekerheid

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Modernisering ziektewet

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Participatiewet en quotumregeling

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Arbowet- en -regelgeving

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Op de hiernavolgende webpagina's vindt u beschrijvingen van (nieuwe) wet- en regelgeving op het gebied van personeel en arbeid:

Wet Flexibel Werken

Wet Werk en Zekerheid

Modernisering Ziektewet

Wet Aanpak Schijnconstructies

Participatiewet/quotumregeling arbeidsgehandicapten

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Voor de visie en lobby van Bouwend Nederland op het gebied van sociale zekerheidswetgeving klik hier.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250