Afbeelding Prinsjesdag

Prinsjesdag

Dit zijn de maatregelen voor de bouw- en infrasector

Dankzij de bouw kunnen we wonen, werken en recreëren en zijn we veilig onderweg. De bouw zorgt voor banen en is de motor van de Nederlandse economie. Op dinsdag 15 september 2020 op Prinsjesdag heeft het kabinet een pakket aan maatregelen bekendgemaakt voor de bouw- en infrasector. Welke maatregelen zijn dat en waar hebben we dit jaar op ingezet?

Dit zijn de maatregelen voor de bouw- en infrasector

We hebben alle maatregelen die het kabinet heeft bekendgemaakt op Prinsjesdag op een rijtje gezet. In totaal gaat het om 29 maatregelen op het gebied van woningbouw, infrastructuur, economie en onderwijs.

Bouwend Nederland blij met breed pakket bouw en infra, zorgen over uitvoering

We zijn tevreden met de brede steunmaatregelen op het gebied van bouw en infra die het kabinet vandaag heeft aangekondigd, maar er zijn nog wel zorgen over de uitvoerbaarheid. Zo pleiten we voor een verdere verlaging van de verhuurdersheffing, verruiming van de starterslening, meer geld voor lokale infrastructuur en een oplossing voor het stikstofprobleem. Het kabinet neemt de enorme opgave in Nederland op het gebied van woningbouw, duurzaamheid en mobiliteit serieus. 

Onze 5 punten voor Prinsjesdag 2020

Investeer in ruimte

Er moeten snel meer concrete bouwplannen komen. Daarvoor moeten gemeenten en provincies goed samenwerken en moet het Rijk de regie pakken. Zoek alternatieven. Kijk ook naar de randen van de stad voor extra bouwlocaties. Geef corporaties de ruimte om te investeren. Beweging in de markt is namelijk cruciaal: als doorstromers niet kunnen verhuizen, krijgen starters niet de kans om toe te treden tot de woningmarkt.

Jaag verduurzaming en energietransitie aan

Het Klimaatakkoord kent grote ambities, zoals de energietransitie in de gebouwde omgeving. Als de bouw stilvalt en vakmensen moeten vertrekken, halen we deze doelen niet. Punt. Door aanvullende maatregelen voor particulieren en corporaties komt er ruimte om te investeren. In verbeterde energieprestaties van bestaande woningen en panden en in een toekomstbestendige leefomgeving.

Zet in op veilige infrastructuur en goede bereikbaarheid

Er wonen en leven steeds meer mensen in Nederland. Voor al die mensen is het essentieel dat zij zich veilig kunnen bewegen van A naar B. Of dat nu met de auto, de fiets of het ov is. Gemeenten moeten daarom blijven investeren in infrastructuur en bereikbaarheid. Ook de landelijke infrastructuur, van snelweg tot fietspad, moet op orde zijn.

Los de stikstofproblematiek op

Werken in de bouw en infra ondervinden naast de coronacrisis problemen rondom PFAS en stikstof. Hierdoor ligt werk onnodig stil. Los de problemen in samenhang met elkaar op. Neem de conclusies en de aanbevelingen van de Adviescommissie Stikstofproblematiek over. Met een drempelwaarde voor de bouw en stevig bronbeleid kunnen we de broodnodige projecten wél uitvoeren.

Maak werk met werk

Geen bouw, geen werk, geen banen, maar, let op: werk maakt ook werk. Elke euro die je investeert in de bouw levert tot wel drie euro aan economische activiteiten op. Nederland kan niet zonder vakmensen. Er is genoeg plek om te investeren: startende jongeren, zij-instromers, arbeidsmobiliteit, digitaal leren en de inzetbaarheid van oudere werknemers. Als de overheid in onze sector investeert, kunnen onze vakmensen blijven doorbouwen aan een mooier en beter Nederland.