Maxime Verhagen over ...

Samen werken aan ruimtelijke ordening

Voor de ondernemers die lid zijn van Bouwend Nederland is de provincie een belangrijke partner. Niet alleen voor hun eigen bedrijfsvoering, maar vooral ook voor hun bijdrage aan maatschappelijke opgaven. En die opgaven zijn groot, landelijk maar ook provinciaal. Belangrijke onderwerpen voor inwoners en bedrijven liggen op het bordje van de provinciale politiek. Daar vinden de keuzes plaats die voor veel Nederlanders ertoe doen.

De provincie stelt ruimtelijke kaders, maakt regels, coördineert en investeert. Daar kruisen de provinciale wegen die van ondernemers die bouwprojecten ontwikkelen, wegen en fietspaden aanleggen en onderhouden, en nauw betrokken zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De opgaven waarvoor we in Nederland staan, zijn inmiddels zeer complex. We kunnen ze alleen het hoofd bieden door samen te werken, elkaars kennis te benutten en elkaar met creatieve oplossingen te versterken.

Bouw- en infrabedrijven voelen van oudsher een sterke verbondenheid met hun lokale en regionale omgeving. De bouwsector denkt dan ook graag met de provincie mee over oplossingen voor de maatschappelijke opgaven. Welke dat zijn, leest u in onze brochure. We reiken de nieuwe statenleden graag onze actuele kennis en jarenlange ervaring aan!

Maxime Verhagen
Voorzitter