Bouwen is een keuze!

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen!

Voor Bouwend Nederland is dit reden om bouwen onder de aandacht van de provinciale politiek te brengen. Want de provincie bepaalt in belangrijke mate de ruimte die haar inwoners hebben om te wonen, te werken en te recreëren. De provincie maakt voor hen het verschil.

Voor de ondernemers die lid zijn van Bouwend Nederland is de provincie een belangrijke partner. Provinciale politici zorgen ervoor dat hun bewoners voldoende ruimte hebben om plezierig te wonen, te werken en te recreëren. Daarom richten wij ons tot de politici die na de verkiezingen in maart 2019 de provinciale politiek bepalen. Samen met hen willen we bouwen aan een beter Nederland, te beginnen in de provincie!

Bouwend Nederland denkt mee!

De bouw- en infrabedrijven binnen Bouwend Nederland voelen van oudsher een sterke band met hun lokale en regionale omgeving. Zij denken dan ook graag mee over oplossingen. Daarom roepen we de nieuwe statenleden op: maak de weg vrij en investeer in provinciale bouwprojecten en infrastructuur. Benut de kennis uit onze sector, ook al bij het aanbesteden.

We houden het niet bij een campagne tot aan de verkiezingen. Na de installatie van de provinciale politici gaan we door. We laten kansen zien, we bedenken oplossingen en we herinneren aan verkiezingsbeloften over wonen, werken en mobiliteit. We laten nadrukkelijk zien dat de kiezers behoefte hebben aan een gezonde bouw- en infrasector die voortdurend alles bouwt en onderhoudt. Vooral ook in de provincie!

Nieuws & actualiteit