Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Gelijk aan de streep 2 - Een vervolgpublicatie over aanpakken van concurrentievervalsing

Voor bouwbedrijven is nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld. Om die reden is een vervolg gemaakt op de gelijknamige publicatie uit februari 2013. Aanpak van oneerlijke concurrentie en dus creatie van een gelijk speelveld staat ook nu weer centraal.

download