Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Samen maken we het verschil. Praktische leidraad voor geïntegreerd samenwerken met de UAVgc in de woning- en utiliteitsbouw

Het werken met geïntegreerde contractvormen wint snelt terrein in de woning- en utiliteitsbouw. Deze werkwijze waarin ontwerp, realisatie en onderhoud geïntegreerd wordt aangepakt sluit erg aan op de behoeften opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Het vraagt wel om een flinke omschakeling van aanbiedende bouwondernemingen. Deze leidraad, die is opgesteld is samenspraak met bouwbedrijven met praktische ervaring, beoogt u hierbij te helpen. De leidraad rich zich vooral op leidinggevende - en procesmanagers in het werkgebied van de woning- en utiliteitsbouw, met beperkte ervaring in de UAVgc. Ook voor ketenpartners en opdrachtgevers is hij zeker informatief. Aanbevolen wordt om aan de start van elke fase de aandachtspunten in de samenwerking met elkaar te bespreken.

download