Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Bouwen aan een beter Nederland

We zetten onze keet op de stoep van de Tweede Kamer
“De bouw heeft van alle sectoren het grootste potentieel om bij te dragen aan meer werkgelegenheid. En dat hebben we nodig, want economische groei zónder banengroei is slechts half herstel. De bouw- en infrasector levert tastbare huizen, wegen én banen op."

"Kiezen voor de bouw maakt Nederland merkbaar mooier en beter: minder files, frisse scholen, goede verzorgingshuizen en een duurzamer Nederland. Met die boodschappen zetten we vier dagen lang een bouwkeet op de stoep van de Tweede Kamer, om daar met leden, Kamerleden en ketenpartners in gesprek gaan,” aldus Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland.

download