Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BNL 2018 - nummer 1

Het nieuwste nummer van het verenigingsmagazine van Bouwend Nederland is verschenen: BNL #1. BouwendNL gaat vanaf dit nummer als BNL door het leven. Een nieuw jaar, een nieuwe naam en een nieuwe indeling. In deze eerste BNL volop aandacht voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Met dialoogsessies, microwoningen en masterclasses wordt de bouw en infra op de politieke agenda gezet. Daarnaast; innovaties, pensioenen, Girlsday, de AVG, het Programma Stedelijke Transformatie, Traject Beter Aanbesteden en nog veel meer uiteenlopende artikelen.

Iedere regio een eigen katern

Bouwend Nederland heeft vijf regiokantoren en voortaan zit er in het midden van BNL een katern met nieuws specifiek voor één regio. Ieder nieuw nummer van BNL heeft dus in feite vijf edities: voor iedere regio een eigen versie van BNL, waarin dus steeds het middengedeelte verschilt. Dit betekent dat leden de versie van BNL toegestuurd krijgen van de regio waarin zij zijn ingeschreven. Op deze pagina, bij publicaties, publiceren we steeds een versie waarin in alle regiokaternen zijn ingevoegd.


Lees deze publicatie download