Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Bestuurdersinformatie | Instroomcampagne Jongeren

Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw en infra. Dat is een probleem, want veel oudere werknemers gaan met pensioen én de bouw- en infrasector groeit weer. Ook zijn er helaas in de crisis duizenden vakmensen verdwenen uit de sector. We voorzien dat er in de komende vijf jaar naar schatting 8000 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn. Het gaat niet alleen om vakmensen, maar ook om hoger opgeleiden. Er is sprake van een tekort op alle niveaus.

download