Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Bestuurdersinformatie | Derde WW-jaar

In de crisistijd werd de duur van de WW-uitkering tot twee jaar beperkt. Een derde WW-jaar zou per sector ‘gerepareerd’ en bekostigd kunnen worden via de betreffende cao. In 2013 werden in het Sociaal Akkoord al principeafspraken gemaakt daarover, tussen vakbonden en werkgevers. Die afspraken worden nu verder ingevuld.

download