Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarplan 2018

Op macro-economisch gebied gaat het goed met Nederland. Niet alleen onze economie floreert. Ook de overheidsfinanciën zijn gezond; zowel in 2017 als 2018 ligt het begrotingsoverschot boven en de overheidsschuld onder het Brusselse plafond. Hierdoor ontwikkelen de investeringen in gebouwen en infrastructuur zich positief, al zijn de regionale verschillen groot en blijft de groei bescheiden (de bouwproductie steeg in de eerste helft van 2017 met nog geen 6 procent).

Deze positieve tendensen brengen ook uitdagingen voor de sector met zich mee. Zo leidt de gestaag aantrekkende bouwproductie tot een toenemende vraag naar geschikt personeel. Onze leden hebben steeds meer moeite om voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden. Bovendien stijgen de kosten voor bouwmaterialen sterk, net als de uurprijs van zzp’ers. Om het werkgeverschap aantrekkelijk te maken, is verlaging van de lastendruk noodzakelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte voor het mkb, waardoor er een gezondere balans tussen flex en vast ontstaat.

download