Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De voorganger van de AVG, de Europese Privacyrichtlijn (in Nederland ge├»mplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens) wordt vervangen door de AVG. Voor alle bedrijven en organisaties betekent dat werk aan de winkel om bedrijfsprocessen ‘AVG-proof’ te maken. Zo zult u in ieder geval tegen het licht moeten houden waar en waarom u persoonsgegevens in uw bedrijf verwerkt.

Ook zult u net als iedere andere organisatie:

  • een beleid moeten formuleren, documenteren en onderbouwen voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de AVG;
  • registers moeten bijhouden van de verwerking van persoonsgegevens;
  • de procedure voor datalekken moeten actualiseren;
  • betrokkenen moeten informeren en vragen om toestemming;
  • afspraken moeten maken met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers over (de medeverantwoordelijkheid voor) gegevensverwerking en privacy.
  • Afhankelijk van de omvang van de verwerking van persoonsgegevens en de bijbehorende risico’s zult u ook:
  • een gegevenseffectbeoordeling moeten uitvoeren;
  • een functionaris gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen.

Afhankelijk van de omvang van de verwerking van persoonsgegevens en de bijbehorende risico’s zult u ook:

  • een gegevenseffectbeoordeling moeten uitvoeren;
  • een functionaris gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen.

Deze handleiding is gericht op bouw- en infrabedrijven en geeft op hoofdlijnen informatie over de verplichtingen van de AVG en hoe u daar in de praktijk invulling aan kunt geven.

download