Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2014 - nummer 6

Dit keer staat BouwendNL vooral in het teken van innovatie. Dit themanummer is samengesteld onder gasthoofdredacteurschap van Yuri Kiontke, voorzitter Jong Bouwend Nederland.

Lees in dit nummer onder meer over het belang van investeren in vernieuwing en verbinding om innovatie op een nog hoger plan te brengen, maar ook waarom nieuwe marktomstandigheden vragen om innovatieve, duurzame oplossingen met lage levensduurkosten in de wegenbouw. Sowieso is goed onderhoud van Infra in ieders belang. Het werk is er en de mensen, alleen het geld ontbreekt nog. Lees meer hierover in het dubbelinterview met de heren Van Kessel en De Wit van het Actieteam Inframarkt. Volgens Grondmij is innovatie pas een innovatie als het echt werkt voor de klant of eindgebruiker. Dit zijn enkele onderwerpen die in dit nummer aan bod komen.

Lees deze publicatie download