Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 - BFBN en Bouwend Nederland

Met de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 beogen Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten Nederland een praktische, evenwichtige regeling geboden te hebben.

Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) hebben in 2014 de nieuwe versie opgesteld van de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten. De versie 2014 vervangt die uit 2007. Bouwend Nederland beveelt de toepassing van deze voorwaarden van harte aan. Lees verder >

download