Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2014 - nummer 7

Traditioneel worden investeringen in human resources management als kosten gezien. Deze editie van BouwendNL laat zien dat investeringen in HR juist tot een hoger rendement leiden. Daarnaast komt een groot aantal HR-tools van Bouwend Nederland voorbij. Van de Rekentool WKR tot de handleiding WKA en van de Loonkostencalculator tot de HR-Weegschaal.

Lees deze publicatie download