Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Informatieblad Het Nieuwe Draaien

Het Nieuwe Draaien: Bespaar brandstof- en kosten!
“Het Nieuwe Draaien” is het slim toepassen van “Het Nieuwe Rijden” op bouwmachines. Pilots laten zien dat dit tot een brandstof- en kostensparing van 10% kan leiden.
Bovendien kan Het Nieuwe Draaien een bijdrage leveren aan CO2 doelen voor de CO2 prestatieladder.
En invulling geven aan de eis van de CO2 prestatieladder om deel te nemen aan een reductieprogramma met een NGO;

download