Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Bankgaranties in de bouwsector. De kosten van zekerheid.

Op grond van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken (UAV) die op veel aannemingsovereenkomsten van toepassing worden verklaard, vragen opdrachtgevers vaak aan aannemers om ten behoeve van de opdrachtgever een bankgarantie te stellen. Hetzelfde geldt als op het werk de UAV-GC (UAV GeĆÆntegreerde Contracten) van toepassing zijn.

De UAV en UAV-GC worden gehanteerd door overheidsopdrachtgevers. Particuliere opdrachtgevers vragen bij grotere opdrachten ook vaak garanties van aannemers. En ook aannemers zelf vragen bankgaranties van hun onderaannemers. Daarbij gaat het niet alleen om uitvoeringsgaranties, maar ook om inschrijvingsgaranties, vooruitbetalingsgaranties, retentiegaranties en dergelijke.

Bouwbedrijven ervaren dergelijke garantiestellingen als een belasting. De garanties leggen beslag op de liquiditeit of de kredietruimte van de onderneming. Bovendien vergt de beƫindiging van de garantie vaak een grote inspanning, omdat de medewerking van de opdrachtgever nodig is op een moment dat het project is afgerond en hij inmiddels andere zaken aan zijn hoofd heeft.

download