Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Voorlichtingsbrochure Wet Aanpak Schijnconstructies - WAS

De ingangsdatum van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is 1 juli 2015. Het is een belangrijke wet voor de bouwsector, dus daarom zetten we in deze brochure alles nog even een rijtje.

download