Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Investeren in de infrastructuur

Beweging in de markt
De komende jaren wordt er heel veel werk verwacht voor de infrasector. Zo is het gemeentelijk wegen- en rioolstelsel verouderd en dringend aan vervanging toe. In deze studie van het EIB worden de opgaven voor de infra voor de periode tot 2030 in beeld gebracht.

download