Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BNL 2018 - nummer 4

In de laatste editie van 2018 biedt de BNL weer mooie, interessante en innovatieve verhalen over de bouw en infra. Van de Provinciale Staten verkiezingen tot 'Bewust Veilig, Iedere Dag' en van aardgasvrije wijken tot een familiebedrijf in molenbouw en -restauratie in Weert. Met het Roelofs Kompas en het Innovatieatelier zoomen we in op innovatieve oplossingen in de bouw en infra. Ook de regiokaternen belichten uiteenlopende onderwerpen die spelen in de regio.

Lees deze publicatie download