Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Provinciale Statenverkiezingen 2019 | Provincie Friesland

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor Bouwend Nederland Regio Noord reden om bouwen onder de aandacht van de provinciale politiek te brengen. Want veel maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de provincie. Provinciale politici nemen besluiten die van grote invloed zijn op het dagelijks leven van de inwoners en de bedrijfsvoering van ondernemers.

download