Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Bouwend Nederland | Jaarplan 2019

Het blijft op macro-economisch gebied goed gaan met ons land en die tendens houdt ook aan in de investeringen in gebouwen en infrastructuur. Met een groei van 6,5% in 2018 zet de Nederlandse bouw de sterke prestatie door; voor 2019 wordt een toename van de bouwproductie met 4,5% verwacht.

download