Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Water passerende verhardingen, wat werkt?

Rutger van Hogezand (Hogeschool van Amsterdam) vertelt over de water passerende verharding. Bespreekt gebruikerservaringen, infiltrerende verharding, infiltratiecapaciteit, onderzoeksmethode en het belang van goed onderhoud. Voorlopige conclusies: meer onderzoek naar belang onderhoud, omgevingsfactoren en constructie opbouw gewenst.

download